Logo gevonden-verloren.nl
Stichting Gevonden-verloren is een vrijwilligers stichting zonder winstoogmerk.
Wij helpen mensen met het vrijwillig opsporen van emotionele items die metalen bevatten zoals trouwringen en andere soorten sieraden.
Deze moeten opgespoord kunnen worden met een metaaldetector of iets van dien aard.

Aanvraag ANBI ingediend bij de belastingdienst.
Wanneer de stichting de status ANBI krijgt is het voor bedrijven Fiscaal aantrekkelijk om te doneren.
ANBI staat voor: Algemeen nut beogende instellingen.
(ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken .


Martin van Hees

Stephan van Uden

Richard Ober

Sylvia Verschuren

Aida Louis Lassche

Ons beleidsplan kunt u hier onder vinden:
GV_beleidsplan_def.docx

Onze begroting kunt u hier onder vinden:
GV_begroting GV 2019-2020_def

Onze gedragsregels kunt u hier onder vinden:
GV_huishoudelijk reglement gedragsregels_v1.1.docx

Stichting Gevonden-Verloren, KVK 76250059
RSIN/FI-nummer: 860561197