Beeld en geluid opnames

Toestemming gebruik foto’s, video’s

Als stichting gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Daarom vragen wij u toestemming voor het gebruik van deze gegevens.

Foto en video
Tijdens de zoek activiteiten maken we regelmatig foto’s en video’s. Dit beeldmateriaal gebruiken we om andere geïnteresseerden te laten zien waar we mee bezig zijn. Uiteraard betekent dit dat U op deze foto’s (en soms in video’s) te zien kan zijn.
Beeldmateriaal kan getoond worden op:

Op onze website en andere social media kanalen.
Website
Instagram
Facebook
Twitter
LinkedIn
TikTok
Youtube

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s.
Wij plaatsen geen opnames waardoor U schade zou kunnen ondervinden.
We vermelden bij foto’s en video’s geen namen.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons, worden gemaakt.
Voor eventuele video-opnames voor extern gebruik wordt vooraf specifiek voor dat doel toestemming gevraagd.

Wilt u dit niet geeft u dit dan tijdig aan.