Meldplicht gevonden items

Wist u dat sinds 1 januari 2013 de gemeenten en bedrijven verantwoordelijk zijn voor registratie en het beheer van verloren en gevonden voorwerpen binnen hun gebied ze hebben meldplicht?
Deze taak ligt niet meer bij de politie.
De gemeente registreert verloren voorwerpen via de volgende websites :

Loket gevonden voorwerpen

 www.verlorenofgevonden.nl

ilost www.ilost.co/nl

Ook particulieren en vrijwilligersorganisaties zijn verplicht vondsten te melden.

www.gevonden-verloren.nl registreert gevonden trouwringen altijd op bovengenoemde websites.
Naast trouwringen worden alle andere ringen met inscriptie ook gemeld.
Het maakt voor ons niet uit of de waarde van uw voorwerp € 10 of € 1000 is, want het kan voor u van emotionele waarde zijn.
Ook andere vondsten zoals telefoons sleutels etc. melden wij altijd in de hoop de eigenaar te kunnen achterhalen.

Je zult het misschien niet verwachten maar in het Burgerlijk Wetboek zijn 8 artikelen gewijd aan de rechten en plichten die burgers hebben ten aanzien van verloren en gevonden voorwerpen.
Als u iets vindt dan zijn daar wettelijke consequenties aan verbonden, zelfs als u iets verliest.
In het Burgerlijk Wetboek is overigens bepaald dat de gemeente (en dus niet de politie) verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de taak ‘zorgplicht onbeheerde zaken’, oftewel de registratie en het beheer van verloren en gevonden voorwerpen.